Elektrituru avanemine

Elektrimüük

AUSTATUD KLIENT!

Alates 01.01.2013 Eesti elektriturg avanes täielikult ja tarbijad saavad iseseisvalt otsustada, milliselt elektrimüüjalt elektrienergiat osta.

Avatud elektriturul ei saa valida võrguteenuse osutajat, vaid ainult elektrienergia müüjat.

VKG Elektrivõrgud OÜ-ga sõlmitud elektri- ja võrguteenuse lepingud jäävad alates 01.01.2013 edasi kehtima, kuid ainult võrguteenuste osas. Elektrimüüki puudutavad tingimused muutuvad kehtetuks.

Alates 01.01.2013 arveldusperiood on kõikidele klientidele ühesugune - 1 kuu.

Arvestinäite tuleb esitada OÜ-le VKG Elektrivõrgud iga kuu 9. kuupäevaks, kui ei ole kauglugemisarvestit. Näite tuleb teatada ka juhul, kui tarbimine puudub, vastasel juhul VKG Elektrivõrgud väljastab prognoosarve, milles võetakse arvestuse aluseks kliendi viimase 12 kuu reaalne tarbimine.

Miks on Teil hea jääda VKG Elektrivõrgud kliendiks:

  • Te saate ühe ühtse arve elektrienergia ja võrguteenuste eest – väiksemad ülekandekulud!
  • Teie päralt on ühine klienditeenindus – kõikidele küsimustele saate vastused ühest kohast!
  • Me oleme Teile lähemal – Teile on avatud kontorid teenindava personaliga Narvas ja Sillamäel!
  • Me tunneme üksteist! Aga erinevate elektri-müüjate hinnad üksteisest praktiliselt ei erine.