Tüüpkoormusgraafikud

Elektrimüük

Tulenevalt Elektrituruseadusest peab võrguettevõte koostama ning Konkurentsiametis kinnitama oma teeninduspiirkonna tüüpkoormusgraafiku. See on elektrienergia jagunemise ajagraafik, mida kasutatakse mittekaugloetavate mõõtesüsteemide mõõtmistulemuste jaotamiseks tundide lõikesse.

Konkurentsiameti otsusega 2.12.2014 nr 7.1-11/14-014 kooskõlastatud tüüpkoormusgraafikutega 2015 saab tutvuda siit.

Konkurentsiameti otsusega 14.12.2015 nr 7.1-11/15-013 kooskõlastatud tüüpkoormusgraafikutega 2016 saab tutvuda siit.

Konkurentsiameti otsusega 23.12.2016 nr 7.1-11/16-009 kooskõlastatud tüüpkoormusgraafikutega 2017 saab tutvuda siit.

Konkurentsiameti otsusega 3.01.2018 nr 7-10/2018-001 kooskõlastatud tüüpkoormusgraafikutega 2018 saab tutvuda siit.

Konkurentsiameti otsusega 28.12.2018 nr 7-10/2018-027 kooskõlastatud tüüpkoormusgraafikutega 2019 saab tutvuda siit.

Konkurentsiameti otsusega 20.12.2019 nr 7-10/2019-012 kooskõlastatud tüüpkoormusgraafikutega 2020 saab tutvuda siit.

Konkurentsiameti otsusega 29.12.2020 nr 7-10/2020-006 kooskõlastatud tüüpkoormusgraafikutega 2021 saab tutvuda siit.

Konkurentsiameti otsusega 4.1.2022 nr 7-10/2022-001 kooskõlastatud tüüpkoormusgraafikutega 2022 saab tutvuda siit.