Üldteenus ja bilansienergia

Elektrimüük

Üldteenus

Üldteenust tarbivad avatud elektriturul väiketarbijad, kes ei ole veel jõudnud või ei soovi elektrimüüjat valida. Väiketarbija on  kodutarbija,  korteriühistu,  korteriomanike  ühisus  ja  see äritarbija,  kelle  elektripaigaldis  on  võrguga  ühendatud madalpingel kuni 63-amprise peakaitsme kaudu.

Üldteenuse maksumus muutub igal kuul sõltuvalt börsihinnast ja seetõttu selgub möödunud kuu üldteenuse hind alati hiljemalt järgmise kuu 9. kuupäevaks.

Üldteenuse osutaja arvutab üldteenuse korras müüdava elektrienergia kalendrikuu hinna selles kuus üldteenuse korras müüdud elektrienergia tunnipõhiste koguste ning elektribörsil avaldatud tunnipõhiste elektrihindade omavahel kaalutud keskmise hinna alusel. Arvutatavale hinnale lisatakse üldteenuse osutamisega seotud põhjendatud kulud ning mõistlik ärikasum.

Üldteenuse hind 2018 VKG Elektrivõrgud OÜ võrgupiirkonnas, koos KM-ga, s/kWh.

Kuu
Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September Oktoober November Detsember
Hind
5,14 5,89 6,11 5,40 5,30 6,43 7,15 7,36 6,82 6,29 7,10 7,10

Arvutus

Bilansienergia

Kui olete äriklient, kelle tarbimiskoha peakaitse on suurem kui 63 A, ei ole korteriühistu, ning jätate avatud turul elektrimüüja valimata, müüb tarbimiskoha piirkonna võrguettevõtja Teile elektrit bilansienergia hinnaga, millele lisandub müügimarginaal. Reeglina on bilansienergia hind börsihinnast kallim.

Jaanuaris 2018 lisandub bilansienergia hinnale müügimarginaal 2,50 €/MWh (käibemaksuta.
Veebruaris 2018 lisandub bilansienergia hinnale müügimarginaal 2,50 €/MWh (käibemaksuta.
Märtsis 2018 lisandub bilansienergia hinnale müügimarginaal 2,50 €/MWh (käibemaksuta.
Aprillis 2018 lisandub bilansienergia hinnale müügimarginaal 3,00 €/MWh (käibemaksuta.
Mais 2018 lisandub bilansienergia hinnale müügimarginaal 2,50 €/MWh (käibemaksuta.
Juunis 2018 lisandub bilansienergia hinnale müügimarginaal 3,00 €/MWh (käibemaksuta.
Juulis 2018 lisandub bilansienergia hinnale müügimarginaal 2,50 €/MWh (käibemaksuta.
Augustis 2018 lisandub bilansienergia hinnale müügimarginaal 3,00 €/MWh (käibemaksuta.
Septembris 2018 lisandub bilansienergia hinnale müügimarginaal 3,00 €/MWh (käibemaksuta.
Oktoobris 2018 lisandub bilansienergia hinnale müügimarginaal 2,50 €/MWh (käibemaksuta.
Novembris 2018 lisandub bilansienergia hinnale müügimarginaal 2,50 €/MWh (käibemaksuta.
Detsembris 2018 lisandub bilansienergia hinnale müügimarginaal 3,00 €/MWh (käibemaksuta.