Üldteenus ja bilansienergia

ElektrimüükÜldteenus ja bilansienergia

Üldteenus

Üldteenust tarbivad avatud elektriturul väiketarbijad, kes ei ole veel jõudnud või ei soovi elektrimüüjat valida. Väiketarbija on kodutarbija, korteriühistu, korteriomanike ühisus ja see äritarbija, kelle elektripaigaldis on võrguga ühendatud madalpingel kuni 63-amprise peakaitsme kaudu.

Üldteenuse maksumus muutub igal kuul sõltuvalt börsihinnast ja seetõttu selgub möödunud kuu üldteenuse hind alati hiljemalt järgmise kuu 9. kuupäevaks.

Üldteenuse osutaja arvutab üldteenuse korras müüdava elektrienergia kalendrikuu hinna selles kuus üldteenuse korras müüdud elektrienergia tunnipõhiste koguste ning elektribörsil avaldatud tunnipõhiste elektrihindade omavahel kaalutud keskmise hinna alusel. Arvutatavale hinnale lisatakse üldteenuse osutamisega seotud põhjendatud kulud ning mõistlik ärikasum.

Üldteenuse hind 2021 VKG Elektrivõrgud OÜ võrgupiirkonnas, koos KM-ga, s/kWh.

Kuu
Jaanuar
Hind
7,48

 

 

Arvutus

Bilansienergia

Kui olete äriklient, kelle tarbimiskoha peakaitse on suurem kui 63 A, ei ole korteriühistu, ning jätate avatud turul elektrimüüja valimata, müüb tarbimiskoha piirkonna võrguettevõtja Teile elektrit bilansienergia hinnaga, millele lisandub müügimarginaal. Reeglina on bilansienergia hind börsihinnast kallim.

Jaanuaris 2021 lisandub bilansienergia hinnale müügimarginaal 3,00 €/MWh (käibemaksuta).