Üldteenus ja bilansienergia

ElektrimüükÜldteenus ja bilansienergia

Elektrienergia ostuks ei ole elektrilepingu sõlmimine ilmtingimata vajalik. Kui elektrilepingut ei ole elektrimüüjaga sõlmitud, siis korraldab elektrienergia müüki piirkonna võrguettevõtja üldteenuse korras või bilansienergia hinnaga.

Üldteenus

Üldteenuse korras tarbivad elektrit väiketarbijad, kes ei ole elektrimüüjaga elektrilepingut sõlminud. Väiketarbija on kodutarbija, korteriühistu, hooneühistu, juriidilisest isikust madalpinge tarbija peakaitsmega kuni 63А.

Üldteenuse maksumus muutub igal kuul sõltuvalt börsihinnast ja seetõttu selgub möödunud kuu üldteenuse hind alati hiljemalt järgmise kuu 9. kuupäevaks.

Üldteenuse osutaja arvutab üldteenuse korras müüdava elektrienergia kalendrikuu hinna selles kuus üldteenuse korras müüdud elektrienergia tunnipõhiste koguste ning elektribörsil avaldatud tunnipõhiste elektrihindade omavahel kaalutud keskmise hinna alusel. Arvutatavale hinnale lisatakse üldteenuse osutamisega seotud põhjendatud kulud ning mõistlik ärikasum.

Üldteenuse hind VKG Elektrivõrgud OÜ võrgupiirkonnas

2022 aasta Hind käibemaksuta, s/kWh Hind käibemaksuga, s/kWh
Jaanuar
15,74 18,89
Veebruar 12,10 14,52
Märts 16,48 19,78
Aprill 11,40 13,68

 

 

 

 

Üldteenuse hinna arvutus

Bilansienergia

Bilansienergia hinnaga ostavad elektrit juriidilised isikud (va korteriühistu, hooneühistu) peakaitsmega üle 63А, kes ei ole elektrimüüjaga elektrilepingut sõlminud.

Bilansienergia hinna ja bilansilepingu tüüptingimused avalikustab süsteemihaldur oma veebilehel.

Võrguettevõtja lisab bilansienergia hinnale oma põhjendatud kulutuste summa ehk müügimarginaali.

Bilansienergia müügimarginaal

2022 aasta Müügimarginaal käibemaksuta, €/MWh
Jaanuar
4,00
Veebruar 4,00
Märts 4,00
Aprill 4,00