Ettevõtte tutvustus

Ettevõttest

VKG Elektrivõrgud OÜ põhitegevusaladeks on elektrienergia võrguteenuse ja võrguteenusega seotud lisateenuste osutamine ning elektrienergia müük. 

VKG Elektrivõrgud OÜ kuulub võrguteenuste müügimahtude poolest Eesti kolme suurema elektrienergia jaotusettevõtte hulka.

Ettevõtte osutab võrguteenuseid Ida-Virumaal ning teeninduspiirkond hõlmab järgmiste omavalitsuste territooriume: Narva linn, Narva-Jõesuu linn ja Sillamäe linn. 

Ettevõte müüb elektrienergiat tarbijatele sõltumata piirkonnast.

Põhinäitajad:
- ligikaudu 33 000 era- ja äriklienti
- 372 alajaama
- 930 km 0,4-110 kv elektrivõrku
- aastane võrguteenuste maht 242,9 GWh
- käive 13,6 miljonit eurot
- 39 töötajat seisuga 31.12.2018

Ettevõttes on loodud ja toimib standarditele ISO 9001:2015 ja OHSAS 18001:2007 vastav juhtimissüsteem.

Akrediteeritud sertifitseerimisasutuse DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab poolt 15.12.2017 väljastatud sertifikaadid kehtivusega kuni 20.12.2020:

· 127795CC5-2012-AQ-EST-FINAS ISO 9001:2015 
· 180821-2015-AHSO-EST-FINAS OHSAS  18001:2007

VKG Elektrivõrgud OÜ kuulub Viru Keemia Grupp AS-i kontserni.