Ettevõtte lühiülevaade

Ettevõttest

VKG Elektrivõrgud OÜ on Eesti suuruselt teine elektrijaotusettevõte Eesti Energia Jaotusvõrgu järel. 2006. aasta juulis sai pikaajaliste traditsioonide, töökogemuste ja oma ala heade asjatundjate poolest tuntud ASist Narva Elektrivõrk VKG kontserni tütarettevõte.

VKG Elektrivõrgud OÜ põhitegevusaladeks on elektrienergia võrgu kaudu edastamise ning jaotamise teenuste ja ettevõtte elektrisüsteemi operatiivjuhtimise teenuste müük. Veel osutatakse elektriseadmestike projekteerimise, ehitamise, remontimise, kasutamise, kontrollimise ja hooldamise teenust. Ettevõtte teeninduspiirkond, kuhu kuuluvad Narva, Narva-Jõesuu ja Sillamäe linn, Vaivara vald ning Kohtla-Järve linna Viivikonna linnaosa, asub Ida-Virumaal.

Ettevõtte viimaste aastate olulisemaks saavutuseks võiks esile tõsta Eesti Energia kõrval alternatiivsete elektritarnijate leidmist, mis on aidanud pakkuda klientidele elektrienergiat soodsama hinnaga. Ettevõte on Eesti parim elektrikadude ja võrgurikete vältimisel. Oluliseks saavutuseks on ka kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001 juurutamine aastal 2003.

Mitmete riiklike ja rahvusvaheliste uuringute põhjal on VKG Elektrivõrgud OÜ tunnistatud riigi üheks paremaks tööandjaks. Sellest räägib Hewitt Associates poolt 2004. aastal korraldatud üleeuroopalise uuringu “Parimad tööandjad – parimad tulemused” kokkuvõte, mille järgi tunnistati ettevõte kogu Euroopa paremuselt kümnendaks tööandjaks. 2005. aastal läbi viidud Eesti kõige töötajasõbralikuma ettevõtte konkursil pälvis firma peresõbralikkuse osas 3.koha. 2011. aastal osales ettevõte Sotsiaalministeeriumi ja Äripäeva poolt korraldatud konkursil, kus pere- ja töötajasõbralike ettevõtete TOPis 2011 sai 11. koha, olles ainus Ida-Virumaal asuv osaleja.