Arved ja tasumine

Kliendile

Arveldusperioodiks on kalendrikuu. Arve väljastatakse pärast arveldusperioodi  lõppemist  01.-10. kuupäeval, tulenevalt elektrienergia hindade kujunemisest 9. kuupäevaks saadud näitude alusel. Näitude puudumisel esitatakse prognoosarve aasta keskmise tarbimise alusel.

Juhul, kui arveldusperioodi tasu on väiksem kui 3 eurot, VKG  Elektrivõrgud OÜ arvet ei esita ning lisab selle summa järgmisele väljastatavale arvele.

Võimalused arvete tasumiseks:

NB! Arve tasumisel palume kasutada viitenumbrit, mille leiate arvelt.