Liitumistasude määramise metoodika ja hinnad

KliendileElektrivõrguga liitumine

Litumisprotsess toimub vastavuses „Võrguga liitumise ning tarbimis- või tootmistingimustemuutmise tasu määramise metoodikaga“, mis on välja töötatud VKG Elektrivõrgud OÜ poolt ja on kooskõlastatud Konkurentsiameti otsusega nr. 014/08 LT 26.09.2008.

Metoodikaga saab tutvuda siin.

Alates 1. oktoobrist 2008 kehtivad järgmised liitumistasud:

Liitumise kategooria Ühe ampri hind (hind km-ta) Ühe ampri hind (hind km-ga 20%)
Madalpingel kuni 400 meetrit 6-10/0,4 kV alajaamast, liitumispunkti peakaitsme nimivoolu suurendamine kuni 63A (välja arvatud kinnisvaraarenduspiirkond) 71,49 €
85,79 €
Madalpingel üle 400 meetri alajaamast, peakaitsme nimivooluga üle 63A; keskpinge liitumised kalkulatsioon kalkulatsioon
Liitumine kinnisvaraarenduspiirkonnas (kaasa arvatud detailplaneeringu ala) olenemata peakaitsme suurusest ja pingeklassist kalkulatsioon kalkulatsioon

Üleminek ühefaasiliselt kolmefaasilisele pingesüsteemile
Elektrivõrgu ümberehitamine
Peakaitsme jaotamine, ennistamine
Endise võrguühenduse taastamine
Ajutise võrguühenduse loomine
Peakaitsme jaotamine, ennistamine
Elektritootja (mikrotootja) liitumine

kalkulatsioon kalkulatsioon

Liitumistasule lisandub menetlustasu 25,40€ (30,48€ käibemaksuga).

Üleminek ühefaasiliselt kolmefaasilisele pingesüsteemile.