Lingid

Kliendile

Partnerid

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium - Ministeeriumi valitsemisalas on riigi majanduspoliitika ja majanduse arengukavade väljatöötamine ning elluviimine mitmes valdkonnas, sealhulgas ka energeetikas ning vastavate õigusaktide eelnõude koostamine.

Konkurentsiamet – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, millel on juhtimisfunktsioon ja mis teostab riiklikku järelevalvet ja kohaldab riiklikku sundi seaduses sätestatud alustel ja ulatuses.

AS Elering – Energia ülekandega tegelev ettevõte, mis ühendab terviklikuks energiasüsteemiks Eesti suuremad elektrijaamad, jaotusvõrgud ja suurtarbijad.

AS Eesti Energia – Eesti suurim energeetikaettevõte. OÜ-l VKG Elektrivõrgud on ärikontaktid Eesti Energia paljude äriüksuste- ja tütarettevõtetega. Partnersuhted on loodud EE divisioni Energiakaubandusega.

AS VKG Elektriehitus – Elektriseadmestike ja – võrkude ehituse, käidu, kontrolli ja hooldusega tegelev firma, mis kuulub VKG AS kontserni.

Energeetika lingid:
Roheline Energia
Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit
Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing (EJKÜ)
Nordpool
Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon
Eurelectric