Kliendiandmete töötlemine

KliendileMüügilepingud

Kliendiandmed on igasugune info, mis on meile oma kliendi kohta teada, näiteks: nimi, isikukood, kontaktandmed, suhtluskeel jne. Vajame neid andmeid selleks, et täita õigusaktidest tulenevaid kohustusi, täita kliendiga sõlmitud lepingut ja pakkuda teenuseid.

VKG Elektrivõrgud OÜ töötleb oma klientide isikuandmeid lähtudes isikuandmete kaitse seaduse § 14 lg 1 p 4, mis tähendab, et meil on õigus neid andmeid kasutada lepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks. Seadus ei nõua isikuandmete töötlemiseks eraldi nõusoleku küsimist. Sama seaduse § 15 lg 2 p 2 järgi pole ka isiku täiendav teavitamine isikuandmete töötlemisest vajalik, sest kõik isikuandmed on saadud isikult eneselt ja sellest tulenevalt on isik töödeldavatest andmetest teadlik.

Kliendiandmeid kogume nii vähe kui võimalik, kuid nii palju kui vaja meie ülesannete täitmiseks. Ligipääs klientide andmetele on ainult töötajatel, kelle tööülesanded seda nõuavad. Meie koostööpartnerid (ehitus- ja hooldustööde ettevõtted, posti- ja trükiteenuste osutajad jm.) on volitatud töötlejad, kes võivad VKG Elektrivõrgud OÜ volitusel töödelda kliendi isikuandmeid ning on kohustatud järgima kliendiandmete töötlemise nõudeid.

Kliendil on õigus tutvuda oma kliendiandmetega VKG Elektrivõrgud OÜ iseteeninduses või ettevõtte esinduses. Kui soovite oma kliendiandmete töötlemise kohta rohkem infot, võtke palun ühendust klienditelefonil 716 6633 või kirjutage e-posti aadressil klient.ev@vkg.ee

Kui kliendiandmed on muutunud või muul põhjusel valed, soovime, et klient parandaks oma andmed VKG Elektrivõrgud OÜ iseteeninduses, või teavitaks meid sellest klienditelefonil 716 6633, e-posti aadressil klient.ev@vkg.ee või kohapeal klienditeeninduses. Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadusest või muust õigusaktist.

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

VKG Elektrivõrgud OÜ volitatud töötlejad