Uut elektrilepingu tüüptingimustes alates 1.01.2014

KliendileMüügilepingudTüüptingimused

Teavitame Teid, et koostöös Tarbijakaitseametiga on VKG Elektrivõrgud OÜ Elektrilepingu tüüptingimusi uuendatud. Uued tüüptingimused jõustuvad alates 01.01.2014 ja need leiate siit:

Tingimuste sisu põhimõtteliselt ei muutunud, see muudeti selgemaks:

  • Lisandus säte Võlaõigusseadusest lepingu pikenemise kohta (p10.2.).
  • Täpsustati võlgnevuse sissenõudmisega seonduvat (p 5.8, p 5.10, 5.11) ja vaidluste lahendamise tingimusi (p 11.3, 11.4.).
  • Täpsustati lepingu ja tingimuste muutmise (p 9) ja kehtivuse (p.10.) tingimusi.
  • Lisandusid viited kodulehele (p 1.3., p 5.4.) jm.