VKG Elektrivõrgud OÜ töötajate ametiühing asutati 2000. aastal. Ametiühingusse kuuluvad ka ettevõtte pikaajalise partneri VKG Elektriehitus AS töötajad, mis enne kahe ettevõtte eraldumist  2004. aastal kuulusid ühtsesse ametiühingusse.  Ametiühingusse kuulub 43 töötajat, mis moodustab 33% mõlema ettevõtte töötajate arvust.

Ametiühingu esimees valitakse hääletamise teel 3-aastaseks perioodiks, praegu on sellel ametikohal pr Gulnara Paal (tel 716 6640). VKG Elektrivõrkude ja VKG Elektriehituse töötajate ametiühingul on head suhted mõlema ettevõtte juhtkonnaga ning samuti keemikute ametiühinguga.