VKG Elektrivõrkude ja VKG Elektriehituse ametiühingu peamisteks ülesanneteks on töötajate huvide kaitsmine ning kollektiivlepingu sõlmimine. Juhtkonna ja ametiühingu vahelises kollektiivlepingus on kirjas kõik lisasoodustused, mida ettevõtted oma töötajatele garanteerivad, lähtudes nende töö iseloomust ja vajadustest, mitte ainult seaduse nõuetest.

Kollektiivleping laieneb kõikidele ettevõtte töötajatele, mitte ainult ametiühingu liikmetele.

Peamised kollektiivlepingus toodud soodustused:

  • kollektiivlepingus toodud juhtudel antakse töötajatele vabad päevad keskmise töötasu säilitamisega;
  • 7-päevane tasustatud lisapuhkus, nn talvepuhkus;
  • ühekordne juubelitoetus töötaja 50. ja 60. sünnipäeva puhul;
  • ühekordne toetus töötaja lähisugulase surma puhul.