Töökeskkond

Sotsiaalne vastutus

SiseoueNarva Elektrivõrgu algusajaks võib pidada 1952.a., mil moodustati  Estonkommunaalenergo trusti kooseisus Narva Elektrivõrkude osakond, mis 1960.a. läks üle Põlevkivibasseini Kõrgepingevõrkude koosseisu. 1993.a. moodustati iseseisev ettevõtte Narva Elektrivõrk, mis kuulus riigiettevõtte Eesti Energia kooseisus. 1999.a. sai Narva Elektrivõrgust erastamise käigus eraettevõte, mis alates 2006.a. juunist kuulub VKG kontserni.

Kokku on  ettevõtte tööaja jooksul vahetunud üle viie põlvkonna töötajaid, kuid sellest hoolimata on õnnestunud ettevõttel säilitada omad traditsioonid, mis peegelduvad eelkõige ühisürituste pidamises, töötajatele lisasoodustuste tagamises ning üldises sõbralikus õhkkonnas.

2008–2011 toimus ettevõttes kaks õnnetusjuhtumit, mis lõppesid raskete traumadega. 2012-2014 õnnetusjuhtumeid ei olnud.

Ettevõttes on kehtestatud sisekoolituste ja -eksamite süsteem ning iseseisvale tööle lubamise kord.  On välja töötatud ka nn väliskoolituste ehk koolitusfirmade poolt läbiviidavate koolituste süsteem. Igal aastal kulub ettevõtte eelarvest töötajate koolitamiseks mitmeid tuhandeid eurosid.

VKG Elektrivõrgud OÜ turvaline tootmisbaas asub mugavas kohas Narva kesklinnas. Töötajatele päralt on samas majas asuv tasuta saun, samuti olemas söögi- ja puhkeruumid.

Ettevõte investeerib plaanipäraselt nii töötingimustesse kui ka töövahendite kvaliteeti. Tuntava panuse töötingimuste parendamisse annab ka töökeskkonnanõukogu, mis koosneb tööandja ja töötajate esindajatest.