Taastuvenergia toetus alates 1. jaanuarist 2017

Uudised2016

1. Detsember 2016

Perioodiks 1. jaanuar kuni 31. detsember 2017 on taastuvenergia tasuks iga tarbitud elektrienergia kilovatt-tunni (kWh) eest on 1,04 senti kilovatt-tunni kohta (mis on 0,08 senti rohkem võrreldes lõppeva aastaga), millele lisandub käibemaks 20%. Kuni 2016. aasta lõpuni on see summa käibemaksuta arvestuses 0,96 eurosenti.

1. maist kehtima hakanud Elektrituruseaduse muudatus näeb ette, et vastavalt paragrahvile  592 lg (1)  kannab taastuvelektri ja tõhusa koostootmise lisakulu tarbija vastavalt tema poolt tarbitud võrguteenuse mahule. Antud taastuvenergia toetuse määr on kõigile elektritarbijatele võrdne ja toetuse määr vaadatakse läbi üks kord aastas  ning avalikustatakse järgmiseks kalendriaastaks Elering OÜ kodulehel http://www.elering.ee/ hiljemalt 1. detsembril.