Kliendiküsitlus

Uudised2011

11. Oktoober 2011

Hea klient,

Ootame Teie tagasisidet meie poolt pakutavate teenuste ja teeninduse kohta. Hoolime Teie arvamusest ja Teie tagasiside on väga väärtuslik. Ettevõtte edasist arengut planeerides püüame maksimaalselt arvestada Teie vajaduste ja soovidega ka avaneva elektrituru tingimustes.

Ankeedi täitjate vahel läheb loosimisele elektrienergia* - 5x100 kWh eraklientide seas ja 1x500 kWh äriklientide seas.
*Vastavalt kehtivas lepingus valitud hinnapaketile. Kahetariifse arvestussüsteemi puhul kogus on 50/50% (päeva-/öötariif).

Loosimises ei osale VKG Elektrivõrgud OÜ töötajad.

Kokkuvõtet uuringu tulemustest saate lugeda novembris-detsembris meie koduleheküljelt.

Ankeedi saab kätte meie klienditeenindusest.

Ankeedile vastamise tähtaeg 21.10.2011.

Loosimise võitjatele saadetakse vastav teade hiljemalt 01.11.2011.