Taastuvenergia toetus alates 1. jaanuarist 2021

Uudised2020

1. Detsember 2020

Perioodiks 1. jaanuar kuni 31. detsember 2021 on taastuvenergia tasuks iga tarbitud elektrienergia kilovatt-tunni (kWh) eest on 1,13 senti kilovatt-tunni kohta, millele lisandub käibemaks 20% (1,36 senti/kWh koos KM-ga).

Vastavalt Elektrituruseaduse paragrahvile  592 lg (1)  kannab taastuvelektri ja tõhusa koostootmise lisakulu tarbija vastavalt tema poolt tarbitud võrguteenuse mahule. Antud taastuvenergia toetuse määr on kõigile elektritarbijatele võrdne ja toetuse määr vaadatakse läbi üks kord aastas  ning avalikustatakse järgmiseks kalendriaastaks Elering OÜ kodulehel http://www.elering.ee/ hiljemalt 1. detsembril.