Elektrilepingut saab sõlmida:
 

 

Elektri hinnapakettidega saab tutvuda siin.

Elektrilepingule kehtivad elektrilepingu tüüptingimused.

Elektrileping võib olla tähtajatu või tähtajaline.

Üldjuhul kehtib elektrileping alates kuu 1. kuupäevast ja see tuleb sõlmida vähemalt 7 päeva enne kuu algust. Kui leping sõlmitakse vähem kui 7 päeva enne järgmise kuu algust, siis alustatakse elektrienergia müüki ülejärgmise kuu 1. kuupäevast.

Ühine arve elektrienergia ja võrguteenuste eest

Elektrilepingu sõlmimisel esitame ühise arve elektrienergia ja võrguteenuste eest nii oma võrgupiirkonna kui ka Elektrilevi võrgupiirkonna klientidele. See muudab arveldamise klientide jaoks oluliselt mugavamaks.

Elektrienergia ost ilma lepinguta

Elektrienergia ostuks ei ole elektrilepingu sõlmimine ilmtingimata vajalik. Kui elektrilepingut ei sõlmita ühegi elektrimüüjaga, siis korraldab elektrienergia müüki selle piirkonna võrguettevõtja:

  1. Üldteenuse korras – väiketarbijatele, kelleks on kodutarbijad, korteriühistud, juriidilisest isikust tarbijad peakaitsmega kuni 63А. Üldteenuse hind kujuneb börsihinna alusel, millele lisanduvad põhjendatud kulud ja mõistlik ärikasum.

  2. Bilansienergia hinnaga – juriidilistele isikutele peakaitsmega üle 63А. Bilansienergia hinna ja bilansilepingu tüüptingimused avalikustab süsteemihaldur oma veebilehel. Võrguettevõtja lisab bilansienergia hinnale oma põhjendatud kulutuste summa ehk müügimarginaali.


Üldteenuse- ja bilansienergia hindadega saab tutvuda siin

Elektrilepingu muutmine

Elektrilepingut saab muuta poolte kokkuleppel, lepingus, tüüptingimustes või õigusaktides ettenähtud asjaoludel ja korras. Muutmise soovist tuleb teatada vähemalt 30 päeva ette.

Tähtajatu elektrilepingu puhul on meil õigus ühepoolselt muuta kokkulepitud börsihinna paketis lisanduvat marginaali. Muutmise aluseks võib olla muutunud turuolukord.


Tüüptingimuste muudatused ja uued hinnad avaldame oma kodulehel. Muudatustest teavitame enne nende jõustumist vähemalt 30 päeva ette oma kodulehe kaudu ja tarbijale esitatava arve või teatega.

Elektrilepingu lõpetamine

Elektrileping lõppeb poolte kokkuleppel, lepingus, tüüptingimustes või õigusaktides ettenähtud asjaoludel ja korras.

Lepingu lõpetamise soovist tuleb teatada kirjalikult ja vähemalt 30 päeva ette.

Elektrilepingu lõpetamisel tuleb fikseerida elektrienergia lõppnäidud.


Lisainfo

klient.ev@vkg.ee
või telefonil 716 6633.