Meie põhitegevusalad on:

 

  • elektrienergia võrguteenuse osutamine jaotusvõrgu kaudu
  • elektrienergia müük

 

Osutame võrguteenuseid Ida-Virumaal ning meie teeninduspiirkond hõlmab järgmiste omavalitsuste territooriume: Narva linn, Narva-Jõesuu linn ja Sillamäe linn.

Elektrienergiat müüme tarbijatele üle Eesti sõltumata piirkonnast.

32 tuh.

era- ja äriklienti

374

alajaama

946 km

elektrivõrku

254 GWh

aastane võrguteenuste maht

Juhtimisstandardid

Ettevõttes toimib juhtimissüsteem, mis vastab kvaliteedijuhtimise standardile ISO 9001:2015 ning töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi standardile ISO 45001:2018.

Akrediteeritud sertifitseerimisasutuse DNV GL – Business Assurance poolt väljastatud sertifikaadid kehtivad kuni 20.12.2023.

 

Ettevõte VKG Elektrivõrgud kuulub kontserni Viru Keemia Grupp koosseisu.

Missioon
Meie missioon on elektrienergia edastamine varustuskindlalt.

Visioon
Meie visioon on olla stabiilne, arenev ja klientide jaoks lihtne elektri jaotus- ja müügiettevõte

Meie väärtused on avatus, pühendumus, areng.

Oma tegevuses tugineme Viru Keemia Grupi kvaliteedi juhtpõhimõtetele