Ajavahemikul 01.10.2022 – 30.04.2026 saavad kodutarbijad osta elektrienergiat universaalteenusena.

Universaalteenus on riigi poolt loodud elektripakett, mille alushinna (tootjahinna) määrab Konkurentsiamet. Universaalteenuse hind sisaldab lisaks kooskõlastatud tootmishinnale elektrimüüja universaalteenuse osutamisega seotud põhjendatud kulusid ning mõistlikku ärikasumit. Sisuliselt on tegemist elektripaketiga, mis aitab inimestel maandada elektrienergia börsihinna tõusu riske.

Universaalteenuse korras saavad elektrienergiat osta kõik kodutarbijad, korteriühistud ja teised isikud, kes ostavad elektrienergiat selle edastamiseks ja müümiseks kodutarbijatele.

Tarbijate huvides on seadusega ette nähtud, et kui kliendi lepingu alusel makstav elektrienergia hind on suurem kui universaalteenuse hind, siis viiakse klient üle universaalteenusele ja ta ei pea selleks midagi tegema.
Nendele klientidele saadame hiljemalt 10 päeva jooksul pärast universaalteenuse hinna selgumist teate universaalteenuse lepingule üleviimise kohta. Kui klient on sellega nõus, siis ei pea ta midagi tegema ja muudatus rakendub teates toodud kuupäeval automaatselt. Juhul, kui klient ei ole sellega nõus ja tahab jätkata elektrienergia ostmist kehtiva lepingu hinnaga, siis peab ta meid sellest teavitama teates toodud tähtajaks.

Universaalteenuse hind

  Hind käibemaksuga
2022. oktoober 19,95 s/kWh, kuutasu puudub

Üldteenuse hind on võrdne universaalteenuse hinnaga

Kodutarbijatele ja korteriühistutele, kellel ei ole kehtivaid elektrilepinguid elektrimüüjaga, ja kes ostavad elektrienergiat üldteenuse korras, rakendub universaalteenuse hind automaatselt.

Klientidel on kõige lihtsam viis universaalteenuse hinnale üle minna, kui lõpetada kehtiv elektrileping ja jätkata elektrienergia ostu üldteenuse korras.

 

  • Universaalteenusega liituda ja universaalteenusest loobuda saab igal ajal teavitades sellest elektrimüüjat 7 päeva ette.
  • Universaalteenuse lõppemisel või lõpetamisel ei saa klient automaatselt tagasi oma endist elektripaketti, mis kehtis enne universaalteenusele üleminekut, vaid tuleb teha uus valik sel hetkel kehtivatel tingimustel.

 

Rohkem infot universaalteenuse kohta vaata Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehelt https://mkm.ee/universaalteenus